Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури
Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури

Вчений секретар – кандидат історичних наук

                               Малишко Сергій Вадимович                                                            

Адреса: 14005, м. Чернігів, вул. Богунського, 55 кім. 12

Тел./факс: (0462) 674 - 266


                                                                                      

Головним завданням Вченої ради є спрямування діяльності колективу Інституту на забезпечення належного рівня підвищення професійної кваліфікації фахівців галузі культури і мистецтва, подальшого розвитку науково-методичної та виховної роботи.

До компетенції Вченої ради належать такі питання:

             - координація діяльності підрозділів Інституту; 


             - ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

   - ухвалення рішень про видання матеріалів науково – практичних конференцій та збірників  наукових праць;

             - оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;


             - обговорення планів підвищення кваліфікації працівників у галузі культури та мистецтва;

  - узагальнення досвіду підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, координація навчально – методичної роботи, розробка відповідних навчально – методичних документів і літератури;

              - визначення загальних напрямів науково-методичної роботи Інституту;


              - прийняття рішень та направлення клопотань з необхідними матеріалами до НАКККіМ.


Вчена рада розглядає й інші питання діяльності відповідно до Положення інституту.