Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури
Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури

 

  

Згідно з Наказом Міністерства культури і туризму України від 06.03.2006 р. № 96 створений Чернігівський факультет Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, який 30.10.2009 р. (Наказ Міністерства культури і туризму України № 947/0/16-09) реорганізовано у Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв як територіально відокремлений структурний підрозділ Академії.

Інститут створено за сприяння Чернігівської обласної державної адміністрації, Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ЧОДА, Чернігівської обласної та міської рад.

31 березня 2011 р. у рамках візиту заслуженого працівника освіти України, дійсного члена УАН, академіка АН Вищої школи України, почесного академіка Національної академії мистецтв України, ректора НАКККіМ, професора В.Г. Чернеця підписаний тристоронній Договір про співпрацю між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською обласною радою та Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв.

 

Інститут очолює заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, доцент, професор НАКККіМ Малиневська Валентина Мефодіївна.

 

Чернігівський інститут є єдиним регіональним вищим мистецьким навчальним закладом, який здійснює підвищення кваліфікації фахівців галузі “Культура” Чернігівської, Сумської та інших областей України (Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 527675 від 08.12.2014).

Серед вагомих здобутків Інституту – розробка та реалізація регіональних освітньо-культурних Програм: «Культурно-мистецька освіта Чернігівщини 2007-2012 роки» та «Підвищення кваліфікації працівників закладів культури і мистецтв, педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів на 2007-2011 роки».

Рішенням п’ятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради  від 30 вересня 2011 р. затверджена довгострокова програма «Мистецька освіта Чернігівщини на 2011-2025 роки», повноваження щодо надання освітніх послуг делеговані Чернігівському ІММК НАКККіМ.

Навчально-виховний процес в Інституті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Авторітетні спеціалісти у галузі міжнародних культурних відносин – професор М.О. Рудько; культурології та естетики – професор В.А. Личковах, доцент Т.В. Андрійчук; психології – професор В.М. Шмаргун, доцент О.О. Буковська; музичного мистецтва – народні артисти України Г.Я. Захарченко, Л.В. Роговець, заслужені артисти В.Г. Гришин, М.А. Гончаренко, І.П. Круш, заслужений працівник культури України професор В.М. Малиневська; хореографії – заслужений артист України В.М. Кирилюк, доцент В.О. Камін та інші.

Поряд з цим, до співпраці активно залучаються професори НАКККіМ В.Я. Редя, В.К. Скнарь, І.О. Шевченко, В.В. Загуменна та Національної музичної академії імені П.І. Чайковського Н.В. Гриднєва, Є.В. Колесник, О.М. Жарков, доцент В.Г. Демʼянчук та інші, а також заслужені діячі мистецтв України В.М. Суховерський, Ю.Ф. Кравчук, заслужений артист України В.Є. Банюк, заслужені працівники культури  М.М. Борщ, В.Г. Бойко та інші.

Професорсько-викладацький склад Інституту проводить цілеспрямовану роботу щодо підвищення свого професійного рівня. Так, викладачі вишу постійно беруть участь у міжнародних та вітчизняних наукових, науково-практичних й науково-методичних конференціях і семінарах. Впродовж останніх років опубліковано понад 60 статей, видано три навчальні посібники, нарис.

Викладачі ЧІММК НАКККіМ є постійними учасниками творчих міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів, концертних програм, масових культурно-мистецьких заходів. На Міжнародному форумі “Музика молодих” відбулася прем’єра симфонічної поеми “Екскурси” старшого викладача, члена Національної спілки композиторів А.І. Зименка.

Понад двісті фахівців культурно-мистецької галузі регіону здобули вищу спеціальну освіту в НАКККіМ на базі Чернігівського інституту. Серед випускників – заслужені артисти України Володимир Банюк, Алла Соколенко, заслужений діяч мистецтв Юрій Кравчук, заслужені працівники культури Ольга Астафьєва, Юрій Муквич, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олег Дудко, Сергій Сулимовський, Дмитро Селянський та інші.

Інститут має належну матеріально-технічну базу, бібліотеку, читальну та актову залу, компʼютерний клас, бази практики: Обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм, Військово-музичний центр Сухопутних військ України, виставкова зала Національної Спілки художників України, музей сучасного мистецтва “Пласт-Арт”, Чернігівський обласний художній музей імені Г.П. Галагана, Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського, Академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського, Академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди».

Набирає обертів діяльність культурно-просвітницького центру “Віват Академія” з метою обʼєднання творчої еліти міста та області.

 

Знаменна подія в житті Інституту!!!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2015 р. № 1709 відповідно до Рішення Акредитаційної комісії від 24 липня 2015 р., Протокол № 118, ЧІММК НАКККіМ отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямами підготовки 0201 Культура 6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності та 0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія.

 

Щиро запрошуємо до творчої співпраці та навчання!

Контактна інформація:

Адреса: 14013, м.Чернігів, вул. О.Молодчого, 2, к.23 (дирекція);

              14000, м.Чернігів, вул.Богунського, 55 (навчальний корпус)

Тел./факс:      0 46‑2   95-84-34

E-mail:            chimmk@i.ua                   chernigov.immk@ukr.net

URL:               http://chimmk.at.ua          http://chernigovimmk.ucoz.ua

Twitter:           @chimmk_nakkkim